Dietètica Ricard: una mica d’història

El 1958 la Sra. Encarnació Pérez va fundar un establiment de venda de productes dietètics (anomenats de forma errònia productes per a malalts)

En aquell temps havien molt pocs productes i es complementaven amb plantes medicinals. Com l’inici d’aquestes botigues van ser la majoria procedents de les herboristerias i aquestes estaven considerades de botigues esotèriques (són coses de bruixes).

A través dels anys s’han anat incorporant productes dietètics per a la prevenció i cura de les diverses disfuncions del nostre cos. L’última transformació de les nostres botigues ha estat la incorporació de productes ecològics i de proximitat.

La nostra botiga des del principi ha estat un establiment dedicat a assessorar els clients, oferint-los solucions consultes i orientant cap a una vida sana i saludable.

Als pocs anys de la fundació de Dietètica Ricard es va incorporar com a successora Marta Marin una jove de divuit anys esposa del seu fill Ricard. Ha estat Marta la principal persona que se li ha l’actual Dietètica Ricard coneguda com la Santiveri.